Ekologinen kestävyys

Kestävän kehityksen perustana on ekologinen kestävyys. Se tarkoittaa kasvi- ja eläinlajien monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttämistä.

Ekosysteemi

Ekosysteemillä tarkoitetaan tietyssä paikassa olevaa luonnon järjestelmää, johon kuuluvat sekä elollinen luonto (kasvit, eläimet, sienet ja mikrobit) että eloton luonto (maaperä, ilmasto). Järvi tai metsä on ekosysteemi, mutta myös koko maapallo voidaan käsittää yhdeksi ekosysteemiksi.

Lähes kaikissa ekosysteemeissä elämän perustana on yhteyttäminen, koska sen avulla systeemeihin saadaan uutta energiaa. Pelkästään vihreät kasvit kykenevät yhteyttämään auringon valoa muille eliölle käyttökelpoiseksi energiaksi.

Ihminen on osa ekosysteemiä

Ihminen on osa ekosysteemiä ja muiden lajien tapaan riippuvainen sen toimivuudesta. Ihminen eroaa muista lajeista siinä, että hän pystyy kehittämällään tekniikalla vahingoittamaan ekosysteemien toimintaa. Tämän vuoksi ihmisellä on myös vastuu huolehtia ekologisesta kestävyydestä.

Ekologisen kestävyyden kannalta keskeisiä ovat varovaisuusperiaate, haittojen ennalta estäminen ja haittojen torjuminen niiden syntylähteillä. Varovaisuusperiaatteen mukaan suositaan toimia, joilla pyritään estämään ympäristön tilan heikkenemistä, jopa ilman tieteellistä yksimielisyyttä. Ennen toimiin ryhtymistä arvioidaan riskit, haitat ja kustannukset.

piirros: seppo.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihmiskunnan luonnonvarojen käyttö ylittää ekosysteemien vuotuisen tuoton yhä aikaisemmin. Vuonna 2008 luonnonvarojen ylikulutus alkoi jo 23. syyskuuta. Loppuvuoden 2008 elimme velaksi. 

 

 

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut