Användning av ekologiska produkter

Pålitliga stegprodukter

Den organisation som går med i Stegvis mot eko ska välja stegvis-produkter som gör att risken för att de ska blandas ihop med konventionella produkter är minimal. Organisationen ska också informera kunderna eller andra grupper om det här på ett sätt som inger förtroende. 

Om stegvis-produkten används i köket vid matlagning och/eller bakning, rekommenderas det att motsvarande konventionella produkt inte används i köket.  Om så är fallet kan kunden ha svårt att veta när köket till exempel har använt ekologisk mjölk eller inte.    

När stegvis-produkten står tydligt framme i sin egen förpackning är det också möjligt att bjuda på motsvarande konventionella produkt. Visserligen kan det då finnas risk för att åtgången av den ekologiska produkten blir så pass låg att den inte längre uppfyller kriterierna för en betydande råvara och därför inte duger som stegvis-produkt.

Identifiering av kritiska punkter

För att garantera en pålitlig verksamhet och kommunikation ska man i köket identifiera de situationer där det finns risk för att de ekologiska produkterna blandas ihop med de konventionella produkterna eller för att informationen blir missvisande. Sådana situationer kan uppstå till exempel när de ekologiska produkterna tas emot, lagras och serveras.

Kritiska punkter är också sådana eventuella situationer när kökspersonalen eventuellt blir tvungen att frångå normala rutiner. Det här gäller till exempel hur man ska agera och informera kunderna när stegvis-produkten inte går att få tag på.

Överlåtelsegranskning

När varorna tas emot ska personalen kontrollera att varorna är ekologiskt producerade. I förordningen för ekologisk produktion föreskrivs noggrant hur de ekologiska produkternas förpackningar ska märkas och vilka dokument som ska följa med produkterna. På förslutna, förpackade produkter ska producentens namn och adress, produktens namn, en hänvisning till att produkten är ekologiskt framställd samt kontrollmyndighetens märkning framgå. De här uppgifterna kan också finnas i handlingar som följer med som bilaga. Om produkten kommer direkt från odlaren och inte har förpackats ska mottagaren be om ett dokument där alla de här uppgifterna framgår. 

Förvaring

För att de ekologiska produkterna inte ska blandas ihop med konventionella produkter är det enklast om det inte alls finns motsvarande konventionella produkter i köket. Om det här inte är möjligt bör kökspersonalen fundera på hur de kan undvika att produkterna blandas ihop. De kan till exempel reservera ett separat utrymme eller skåp eller en separat hylla eller dylikt för ekologiska produkter.

Transparens

Med transparens menas här att köket på ett tillförlitligt sätt kan visa att de inte har bjudit ut eller sålt mer ekologiska produkter än vad köket har köpt in. Uppgifter om inköp av ekologiska produkter finns till exempel i bokföringen. EkoCentria samlar varje år in uppgifter om hur stor mängd stegvis-produkter som köken har använt.

Kommunikationen med kunderna

Det stegvis-diplom som varje kök får informerar om att köket har förbundit sig till att använda ekologiska produkter. Det kompletteras av det informationsmaterial som är avsett för köket. Med hjälp av det här materialet kan köket meddela vilka ekologiska produkter som används kontinuerligt i köket. Informationsmaterialet kan köket uppdatera genom att lägga till de ekologiska produkter som används vid tidpunkten i fråga (den här månaden, den här veckan, i dag). Informationen om vilka ekologiska produkter som används kan också ges i samband med dagens meny. Enskilda ekologiska produkter som finns tillgängliga kan antecknas på särskilda kort. Informationsmaterialet är avsett att användas av kök som har anslutit sig till Stegvis mot eko.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut