Aktuell information

Stegvis mot eko ger grundinformation om hållbar utveckling, om ekologiska val och om användningen av ekologiska produkter i yrkeskök. Aktuell information gör att yrkesköken uppdateras om utvecklingen. Förutom grundinformationen ger programmet också information om aktuella nyheter och evenemang.

På programmets webbplats finns ett test. Där kan den som vill testa sin egen eller hela personalens kunskaper om ekologisk produktion och om hållbar utveckling i ett yrkeskök. I materialet ingår också ett paket med transparanger som ger personalen eller andra intressegrupper information om ekologiska val samt uppmuntrar dem att ansluta sig till programmet.   

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut